Tyto stránky obsahují děkanský program, s nímž jsem v říjnu 2013 neúspěšně kandidoval na děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dokud nebudu mít pro stránky jiné využití, ponechám zde program i doprovodný materiál pro další referenci.

Mnohokrát děkuji všem, kdo mou kandidaturu podpořili, včetně členů akademické obce fakulty, kteří mne jako kandidáta nominovali, a členům akademického senátu, kteří pro mne při volbě hlasovali.