PODPOŘILI

 

"Over a number of years, Professor Richter has contributed high quality research to the conferences and deliberations of INSOL EUROPE's Academic Forum. His voice is an important one in the European debate on insolvency law and I believe that Charles University's law school would benefit from his academic contributions and his international network."

Stefania Bariatti, professor,
University of Milan School of Law,
and chair, INSOL EUROPE Academic Forum

 

"Dr. Tomáš Richter je cenným spolupracovníkem a oblíbeným přednášejícím na Institutu ekonomických studií FSV UK. Jako ředitele IES FSV UK mne velice těší jeho dlouhodobý upřímný zájem rozvíjet potenciál studentů Univerzity Karlovy, kteří se pohybují na pomezí ekonomie a práva. Jeho erudice v oblasti práva obchodních společností a zejména insolvenčního práva je nezpochybnitelná; šířka jeho znalostí a odborný přehled jsou pro ekonoma pozoruhodné až impresivní. Z rozhovorů se studenty navíc vím, že je to i jeho osobnost a přístup, co motivuje celou řadu našich studentů kombinovat naše náročné matematické studium ekonomie a financí se studiem práva.

Dr. Richter pravidelně získává od našich studentů vysokou celkovou známku za kurz Právo obchodních společností. V roce 2011 byl jeho kurz dokonce druhým nejvýše hodnoceným magisterským kurzem na IES FSV UK. Pro neekonoma jde o mimořádné ocenění i díky tomu, že naše hodnocení kurzů definuje celkové skóre kurzu jako geometrický průměr celkové známky studentů a obtížnosti, což vyžaduje vyváženou kombinaci náročné ale přitom snesitelné a pochopitelné látky.

Kurz Tomáše Richtera je bezchybně organizován, jeho jednání vysoce profesionální a z publikačních aktivit čiší jeho upřímná snaha hledat společné průniky práva a ekonomie. Jakkoli neumím posoudit situaci na Právnické fakultě, v osobě dr. Tomáše Richtera vidím kombinaci nezpochybnitelných úspěchů v mimořádně náročné profesní kariéře a zároveň v kompetitivní mezinárodní akademické kariéře, což jsou signály prvotřídních intelektuálních a organizačních schopností."

Dr. Martin Gregor,
ředitel Institutu ekonomických studií FSV UK

 

"Děkanský program Tomáše Richtera jsem podrobně studoval a oceňuji na něm zejména, že se snaží svoji vizi zkombinovat s velmi podrobnou analýzou současného stavu Právnické fakulty, provedenou na základě dokumentů, jež jsou veřejně dostupné. Výsledkem je podle mého názoru ambiciózní a přitom realistický program změny, který má mnohem větší naději na úspěch než všechna provolání o "zbourání fakulty a postavení nové na zelené louce", která dosud k žádné změně nevedla, podobně jako pokusy o reformu zevnitř. Tomáše Richtera znám i osobně a věřím, že svůj rozhled, jak v právní praxi, tak i v mezinárodním akademickém prostředí, pracovní nasazení a schopnost získavat spolupracovníky na vlastní stranu, dokáže přenést i do řízení fakulty."

Jan Komárek, lecturer in EU law,
London Schoool of Economics and Political Science,
spoluzakladatel blogu Jiné právo

 

"Kolegu Richtera znám již delší dobu jako uvážlivého muže s širokými mezinárodními kontakty a zkušeností, jeho děkanský program je střízlivě promyšlený a výstižně formulovaný. Ač sám nejsem členem akademické obce Právnické fakulty, rád bych jej v jeho kandidatuře na funkci děkana velmi podpořil."

Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.,
PřF UK Praha, člen VR UK

 

"Tomas Richter has been visiting professor at the Business & Law Research Centre of the Radboud University Nijmegen and has made significant contributions to the research conducted there via his involvement in the Oxford International and Comparative Insolvency Law Series. It am convinced that any other university may benefit from his contributions, which is why I endorse his bid to become the Dean of the Charles University Law School in Prague."

Prof. Sebastian Kortmann
Rector Magnificus, Radboud University Nijmegen

 

"Přednášky Tomáše Richtera na Institutu ekonomických studií FSV UK kombinující pronikavou právní analýzu s ekonomickými aspekty řadí studenti po řadu let k nejinspirativnějším. Jeho celkový přístup k výuce a výzkumu mne opravňuje k tomu, podpořit jeho kandidaturu na děkana sousední – právnické fakulty UK."

Michal Mejstřík, profesor ekonomie na IES FSV UK

 

"I am very happy to endorse Tomas Richter for the post of Dean of the Law Faculty of Charles University.

I have known Tomas for a period of years, meeting him at various conferences on insolvency law. All his lectures and contributions to panel discussions have been thoughtful and intelligent.

We also both participated in the expert group advising the European Commission on the reform of insolvency law. Tomas played a very valuable part in those discussions, which were between experts at the highest level of insolvency law. They have led to some very useful proposals for reform being put forward by the European Commission."

Professor Gabriel Moss QC
Visiting Professor in Corporate Insolvency Law
at the Law Faculty of the University of Oxford

 

"Learning that Tomáš Richter stands to election for the deanship of the Law School of the world reknown Charles University, I would like to encourage those in charge of this election with all emphasis to give him the vote. Having got to know Tomáš; at the UNCITRAL negotiations and having met him thereafter many more times, I dare say that his international reputation is exquisit. This is additionally owed to the fact that he is, i.a., editor and co-author of a series of insolvency law related books which are European-wide of utmost importance. Accordingly, outside of the Czech Republic, his name has become almost synonymous for the Czech law in my field of research. I can hardly think of any better choice for the deanship."

Christoph Paulus, Professor,
The Humboldt University, The Faculty of Law

 

"In my view Tomas is an outstanding lawyer with a glittering academic record and considerable practical experience. He has leadership qualities in addition and is a powerful communicator. I think that he would make an enormous contribution to Charles University Law School."

Philip Wood QC (hon)
Head of Allen & Overy Global Law Intelligence Unit/ Special Global Counsel at Allen & Overy LLP
Visiting Professor in International Financial Law, University of Oxford
Yorke Distinguished Visiting Fellow, University of Cambridge
Visiting Professor, Queen Mary College, University of London
Visiting Professor London School of Economics & Political Science

 

(nahoru)