ŽIVOTOPIS

Studium

Narodil jsem se v roce 1971 ve Zlíně, který se tenkrát jmenoval Gottwaldov. Po studiu na tamním gymnáziu jsem na podzim 1989 začal studovat práva na brněnské právnické fakultě, odkud jsem po čtvrtém ročníku přestoupil na fakultu pražskou, kde jsem studium v roce 1994 dokončil. Po krátké pauze na obranu vlasti jsem ve školním roce 1995/1996 získal LL.M. na Středoevropské univerzitě v Budapešti (obor mezinárodní obchodní právo). V průběhu tohoto programu jsem získal výzkumné stipendium na University of California at Berkeley, kde jsem pobýval od ledna do března 1996. Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem v roce 2002 získal hodnost Ph.D. za disertaci, publikovanou v Nakladatelství Karolinum pod názvem "Kuponová privatizace a její vlivy na správu a financování českých akciových společností".

Akademická činnost

Od roku 2002 vyučuji právo korporačního financování na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V květnu 2008 jsem podal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně habilitační návrh s habilitační prací, vydanou v nakladatelství ASPI Wolters Kluwer pod názvem "Insolvenční právo". V červnu 2010 jsem návrh po dvou letech nečinnosti na straně brněnské fakulty vzal zpět. V únoru 2011 jsem byl na Radboud University Nijmegen v Nizozemsku jmenován profesorem pro obor přeshraniční korporační insolvenční právo (v současnosti do dubna 2014).

Od roku 2008 jsem členem dozorčí rady akademického fóra mezinárodní organizace INSOL Europe. Od roku 2009 jsem členem redakční rady časopisu Obchodněprávní revue, od roku 2010 též časopisu Právník.

Právní praxe

Po návratu z postgraduálního studia jsem v roce 1996 začal praktikovat v pražské kanceláři Allen & Overy. V roce 2004 jsem angažmá v právní praxi významně omezil a počal zvětšovat rozsah akademických činností, kterým se věnuji. V právní praxi v současnosti působím jako Of Counsel v pražské kanceláři Clifford Chance LLP, kde jsem vedle právních konzultací praktikujícím kolegům a v ojedinělých případech klientům odpovědný za řízení právního know-how. Od roku 2004 působím jako rozhodce. Specializuji se na právo financování obchodních společností a na insolvenci. Ve své právní praxi jsem poskytoval právní poradenství při fúzích a akvizicích, a dále v oblastech rizikového kapitálu, strukturovaného financování, emisí cenných papírů, úvěrového financování a insolvenčního řízení. Kromě Prahy jsem krátkodobě praktikoval též v Londýně (červen až prosinec 1999) a Frankfurtu nad Mohanem (červenec 2003 až březen 2004), v obou případech v tamních kancelářích Allen & Overy.

Vedoucí mezinárodní právní adresáře (IFLR 1000, Chambers and Partners) mne v oblasti Restrukturalizace a insolvence pro Českou republiku opakovaně zařazují do nejvyšší kategorie doporučení (Tier 1).

Konzultace a další činnosti ve veřejné sféře

V letech 2004 až 2006 jsem se jako poradce místopředsedy vlády pro ekonomiku podílel na tvorbě legislativní předlohy insolvenčního zákona. Od roku 2007 jsem členem stálé expertní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro insolvenční právo. Předsedám zkušební komisi Ministerstva spravedlnosti pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců. V letech 2008 až 2011 jsem působil jako národní koordinátor v rámci evropského projektu "Druhá šance", jehož cílem bylo zmapovat praxi členských států a formulovat doporučení ohledně rehabilitačních forem insolvenčního řízení. V roce 2012 jsem byl členem skupiny privátních expertů, jejichž konzultací využívala Evropská komise (DG JUSTICE) pro účely přípravy návrhu revize evropského insolvenčního nařízení 1346/2000 a v rámci paralelního procesu vedeného univerzitami v Heidelbergu a ve Vídni jsem působil jako národní zpravodaj za Českou republiku. Od roku 2012 jsem členem Komise pro hodnocení dopadů regulace (komise Legislativní rady vlády ČR).

 

(nahoru)